De wet ter voorkoming van witwassen

De wet ter voorkoming van witwassen

De overheid leeft de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT) streng na. Het is belangrijk dat je jezelf als ondernemer aan de regels van deze wet houdt. Je wilt namelijk als ondernemer niet in verband worden gebracht met criminele activiteiten. Echter is het naleven van de wet ter voorkoming van witwassen niet voor iedere ondernemer van belang. Deze wet geldt namelijk enkel voor banken, financiële instellingen, kredietverstrekkers, etc. Wanneer je een eigen schildersbedrijf hebt bijvoorbeeld, heb je met de wet ter voorkoming van witwassen niets van doen. Wanneer je hier echter wel mee van doen hebt is het van uiterst belang dat je jezelf aan de regels houdt die deze wet met zich meebrengt.

De regels van de WWFT

De wet ter voorkoming van witwassen is er voornamelijk om ondernemers te beschermen tegen criminele praktijken. Door de wet ter voorkoming van witwassen na te streven ga je automatisch voor een integere bedrijfsvoering. Deze wet kent twee belangrijke kernverplichtingen. Namelijk het cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Het is dan ook belangrijk om je relaties met wie je zaken doet regelmatig te controleren. Wanneer er zich ongebruikelijke transacties voordoen is het belangrijk dat je hier melding van maakt. Wanneer je dit namelijk niet doet, kan dit negatieve gevolgen hebben voor jou als ondernemer.

De gevolgen van het niet naleven van de WWFT

Wanneer je de wet ter voorkoming van witwassen niet op een correcte manier naleeft, kan dit voor jou als ondernemer nadelige gevolgen hebben. Hierbij kun je in de eerste plaats bijvoorbeeld denken aan reputatieschade, maar ook kan de overheid je als ondernemer een fikse boete geven. Het is zelfs mogelijk dat er een juridische procedure wordt opgestart op het moment dat je de WWFT niet op een correcte manier naleeft. Als ondernemer wil je zaken als deze natuurlijk graag voorkomen, maar kun je mogelijk opzien tegen de administratieve last die deze wet met zich meebrengt. Hier zijn speciale programma’s voor zodat de administratieve last minimaal blijft.