Bomen rooien is niet hetzelfde als bomen vellen

Boom rooien Dordrecht

Er bestaat inderdaad een verschil tussen bomen rooien en vellen. Vellen kun je vaak zelf als er voldoende ruimte beschikbaar is zodat je de boom veilig kunt neerhalen of van bovenaf kan neergehaald worden. Het rooien van boven daarentegen is veel moeilijker én gevaarlijker. In tegenstelling tot het vellen van bomen wordt bij het rooien Bomen rooien ook de wortels en de stronken verwijderd. Tijdens het rooien wordt dus meteen alles weggehaald. Zo heb je geen last meer van de boomwortels en is er weer plaats voor nieuwe aanplantingen. Zonder wortels blijven je tegels weer liggen zoals het hoort wat het risico voor valpartijen aanzienlijk verkleint. Terwijl je het vellen van bomen zelf kunt proberen, schakel je voor het rooien van bomen best een gespecialiseerd bedrijf in. Zo ben je er zeker van dat alles verloopt zoals het hoort en dat alle wortels en stronken worden verwijderd. Woon je in de regio Dordrecht en heb je last van een te grote boom die moet geveld worden? Dan weten de boomspecialisten van Boom rooien Dordrecht daar zeker raad mee.

Kapvergunning

Bomen rooien mag je niet altijd, zelfs niet met een kapvergunning. In de meerderheid van de gemeenten heb je voor het rooien van bomen altijd een kapvergunning nodig. Je vraagt bij je gemeente dan een ‘Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand’ aan. De voorwaarden voor het verlenen van zo een vergunning verschillen van gemeente tot gemeente. Vraag je kapvergunning tijdig aan.

Relatief lange wachttijd

Tussen je aanvraag en het afleveren van een vergunning verloopt gemiddeld drie maanden. En zelfs met een vergunning mag je niet in alle seizoen bomen rooien. Je moet daarbij rekening houden met het broedseizoen. De overheid hanteert geen vaste periode voor het broedseizoen. Hou er rekening mee dat de meeste vogelsoorten broeden vanaf half maart tot halverwege juli.  Deze broedtijd verschilt van soort tot soort en varieert per jaar. De blauwe reiger en de bosuil beginnen er al aan in februari. Sommige zangvogels doen dat zelfs nog in augustus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *